[12/11/2017 03:13:18 ب.ظ] [۱۳۹۶ دوشنبه ۲۰ آذر] [عضويت در پورتال] [ورود مديران]
Skip Navigation Links

 

داخلي قلب مردان
(Cardiac Internal men)


در اين بخش بيماران قبل و بعد از جراحي قلب ، قبل و بعد از آنژيوگرافي و والولوپلاستي ، قبل ازآنژيوپلاستي ، بيماران داخلي قلب، بيماران كانديد تعبيه پيس ميكر ودوره نقاهت پس ازCCU در اين بخش بستری می گردند . اين بخش مجهز به سيستم كامل مانيتورينگ می باشد و روزانه توسط كارديولوژيست و جراح قلب ويزيت مي شوند

Skip Navigation Links
پژوهشگاهExpand <a href='?ObjId=1&PageId=3208'>پژوهشگاه</a>
قطب علمی آموزشی تروماExpand <a href='?ObjId=1&PageId=2462'>قطب علمی آموزشی تروما</a>
رياست دانشگاهExpand <a href='?ObjId=1&PageId=8'>رياست دانشگاه</a>
نمایندگی ولی فقیه Expand <a href='?ObjId=1&PageId=90'>نمایندگی ولی فقیه  </a>
معاونت ها Expand <a href='?ObjId=1&PageId=170'>معاونت ها </a>
دانشكده‌هاExpand <a href='?ObjId=1&PageId=191'>دانشكده‌ها</a>
بيمارستان‌هاExpand <a href='?ObjId=1&PageId=195'>بيمارستان‌ها</a>
مراکز تحقيقاتي غير مصوبExpand <a href='?ObjId=1&PageId=218'>مراکز تحقيقاتي غير مصوب</a>
مراکر تحقيقاتي مصوبExpand <a href='?ObjId=1&PageId=200'>مراکر تحقيقاتي مصوب</a>