[02/25/2018 02:54:37 ب.ظ] [۱۳۹۶ يکشنبه ۶ اسفند] [عضويت در پورتال] [ورود مديران]
Skip Navigation Links

اهداف بخش علمی روان‌شناسي نظامي
1)       شناخت و تبيين روش‌هاي مؤثر در حفظ روحيه و مقابله با جنگ رواني
2)       شناخت و تبيين آسيب‌هاي رواني- اجتماعي در شرايط بحراني و جنگ بر نيروهاي نظامي
3)       شناخت و تبيين عوامل رواني - اجتماعي مؤثر بر عملكرد يگان‌هاي رزم.
 
 محورهای پژوهشی بخش علمی روان‌شناسي نظامي
1)   آمادگي رواني (سنجش، پایش و ارتقاء)
2)   توانمندسازي رواني
3)   استرس و بحران (مصون‌سازي و بازتوانی روانی)
Skip Navigation Links
پژوهشگاهExpand <a href='?ObjId=1&PageId=3208'>پژوهشگاه</a>
قطب علمی آموزشی تروماExpand <a href='?ObjId=1&PageId=2462'>قطب علمی آموزشی تروما</a>
رياست دانشگاهExpand <a href='?ObjId=1&PageId=8'>رياست دانشگاه</a>
نمایندگی ولی فقیه Expand <a href='?ObjId=1&PageId=90'>نمایندگی ولی فقیه  </a>
معاونت ها Expand <a href='?ObjId=1&PageId=170'>معاونت ها </a>
دانشكده‌هاExpand <a href='?ObjId=1&PageId=191'>دانشكده‌ها</a>
بيمارستان‌هاExpand <a href='?ObjId=1&PageId=195'>بيمارستان‌ها</a>
مراکز تحقيقاتي غير مصوبExpand <a href='?ObjId=1&PageId=218'>مراکز تحقيقاتي غير مصوب</a>
مراکر تحقيقاتي مصوبExpand <a href='?ObjId=1&PageId=200'>مراکر تحقيقاتي مصوب</a>