[02/25/2018 02:45:27 ب.ظ] [۱۳۹۶ يکشنبه ۶ اسفند] [عضويت در پورتال] [ورود مديران]
Skip Navigation Links

 

 آقای جواد صادق پور

 مسئول واحد ثبت نام

 82483551

 شماره تماس مستقیم

 شرح وظایف واحد ثبت نام

1-اعلام آئین نامه ها و مقررات آموزشی ابلاغ جدید از وزارت و ستاد کل نیروهای مسلح به آموزش دانشکده ها .

2- دریافت دستورالعملهای ثبت نام،کنترل و پایش کارت، لیست و کارنامه داوطلبان پذیرفته شده سراسری از سازمان سنجش.

3- ارسال لیست ثبت نام شدگان سراسری به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور .

4- ارسال لیست دانشجویان پذیرفته شده داخلی و سراسری هر نیمسال تحصیلی به مراکز ذیربط.

دانشکده  مربوطه، معاونت فرهنگی دانشجوئی ، مرکز عملیات و نیروی انسانی سپاه و معاونت  و درمان سپاه).

5- انجام امور نهایی تکمیل ظرفیت دانشجویان دوره های پذیرفته شده (داخلی و سراسری).

6- انجام امور نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان سراسری از سایر دانشگاههای علوم پزشکی داخل و خارج کشور و بالعکس.

7- انجام امور فرآیند مربوط به تغییر رشته دانشجویان در چهارچوب مجموعه ضوابط آموزشی.

8- صدور گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان سراسری در چهارچوب مجموعه ضوابط آموزشی.

9-صدور کارت دانشجویی برای دانشجویان پذیرفته شده جدید (داخلی و سراسری ).

10- تعریف شماره دانشجوئی برای دانشجویان پذیرفته شده جدید (داخلی و سراسری).

11- تشکیل پرونده دانشجویی پذیرفته شدگان و ارجاع به بایگانی داخلی و سراسری).

12- تهیه و گزارش عملکرد واحد ثبت نام به مدیریت آموزش.

13- ارسال نمرات خام پذیرفته شدکان هر رشته به تفکیک دروس جهت گذراندن دروس پیش به دانشکده های مربوطه.

14- همکاری در ثبت دروس ارائه شده هر نیمسال تحصیلی با دانشکده ها و سایر مدیریتهای معاونت.

15-  سنوات تحصیلی دانشجویان (انصراف، اخراج، مشروطی ، ترک تحصیل، بازگشت به تحصیل و ....).

16- هماهنگی و همکاری با معاونت فرهنگی و دانشجوئی درخصوص دوره آموزش عمومی پاسداری برای دانشجویان بورسیه.

17- درخواست ریز نمرات و مدارک مقاطع تحصیلی قبلی از محل تحصیل قبلی.

18- تنظیم قراردادهای آموزشی و کنترل و نظارت بر اجرای مسایل مالی دانشجویان طبق قرارداد آموزشی.

19- اعلام وضعیت تحصیلی دانشجویان شاغل به تحصیل بو رسیه نظامی و انتظامی و سایر سازمانها به مراکز مربوطه .

20- اعلام تعداد واحدهای گذرانده به فرهنگی دانشجوئی جهت اعمال حقوقی.

21- بررسی درخواست تعویق ترم و مرخصی تحصیلی دانشجویان و ارائه نظر جهت طرح در شورای آموزش دانشگاه.

22-همکاری در تنظیم تقویم آموزشی هر نیمسال تحصیلی.

23- ایجاد ارتباط و همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی .

24-  اجرای مصوبات شورای آموزش و  موارد خاص دانشگاه و کمیسیون موارد خاص منطقه ای و وزارت.

25- آمارهای مربوط به دانشجویان شاغل به تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی.

26- بررسی وضعیت تحصیلی و سنوات دانشجویان و اخطار به دانشکده در صورت افزایش سنوات.

27- اعلام وضعیت دانشجویان ذیل به معاونت فرهنگی و دانشجوئی . ( انصرافی، انتقالی،محروم از تحصیل، بازگشت به تحصیل، مشروطی و اخراجی )

جهت دریافت فایل راهنما و چارت امور ثبت نام، اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده فرآیند مرخصی تحصیلی و فرم مربوطه، اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده فرآیند میهمانی و فرم مربوطه، اینجا کلیک کنید

Skip Navigation Links
پژوهشگاهExpand <a href='?ObjId=1&PageId=3208'>پژوهشگاه</a>
قطب علمی آموزشی تروماExpand <a href='?ObjId=1&PageId=2462'>قطب علمی آموزشی تروما</a>
رياست دانشگاهExpand <a href='?ObjId=1&PageId=8'>رياست دانشگاه</a>
نمایندگی ولی فقیه Expand <a href='?ObjId=1&PageId=90'>نمایندگی ولی فقیه  </a>
معاونت ها Expand <a href='?ObjId=1&PageId=170'>معاونت ها </a>
دانشكده‌هاExpand <a href='?ObjId=1&PageId=191'>دانشكده‌ها</a>
بيمارستان‌هاExpand <a href='?ObjId=1&PageId=195'>بيمارستان‌ها</a>
مراکز تحقيقاتي غير مصوبExpand <a href='?ObjId=1&PageId=218'>مراکز تحقيقاتي غير مصوب</a>
مراکر تحقيقاتي مصوبExpand <a href='?ObjId=1&PageId=200'>مراکر تحقيقاتي مصوب</a>