[03/24/2018 06:52:38 ق.ظ] [۱۳۹۷ شنبه ۴ فروردين] [عضويت در پورتال] [ورود مديران]
Skip Navigation Links

 آقای بخشی

مسئول واحد امتحانات 

 82483548

 شماره تماس مستقیم

شرح وظایف واحد امتحانات

1-نظارت بر ثبت و نگهداری و کنترل نمرات(چک کردن رندوم ریز نمرات ثبت شده دانشجویان در سیستم آموزشی سما با لیست نمرات ارسالی از دانشکده ها ).

2- بررسی و کنترل نمرات و نیمسالهای فارغ التحصیل ارسالی از دانشکده ها و تکمیل نواقص موجود (کمبود  واحدها و ...)

3- ثبت تاریخ فراغت از تحصیل دانشجویان در سیستم و گرفتن پرینت از ریز نمرات تکمیل شده و تحویل آن به واحد فارغ التحصیلان جهت اقدامات فارغ التحصیلی.

4- دریافت لیست نمرات دانشجویان از دانشکده ها و چک نمودن آنها که مشکلی از نظر خط خوردگی و یا کامل بودن آن و داشتن امضاء که به تائید استاد ، مدیر گروه ، مدیر آموزش دانشکده و معاون آموزشی دانشکده رسیده باشد.

5- دسته بندی، مرتب کردن و بایگانی لیست نمرات در بایگانی مربوط به واحد امتحانات .

6-  همکاری با واحد ثبت نام در جهت انتخاب واحد و ثبت و تکمیل ریز نمرات دانشجویان انتقالی به این دانشگاه در سیستم آموزشی سما.

7-  برگزاری امتحانات پایان ترم دانشکده ها و پژوهشگاه.

8- نظارت و همکاری بر برگزاری آزمونهای جامع ph.D     ، ارتقاء دستیاران، فلوشیپ، آزمونهای داخلی و...

9-هماهنگی با دانشکده پزشکی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در برگزاری آزمونهای جامع علوم پایه و پیش کارورزی. (دریافت لیست دانشجویان واجد شرایط از دانشکده و بررسی نهایی و سپس ورود اطلاعات این دسته از دانشجویان در سیستم آموزشی وزارت از طریق اینترنت و گرفتن پرینت لیست مربوطه و تحویل آن به دانشکده و همچنین هماهنگی با نماینده وزارت در جهت حضور نماینده وزارت در جلسه آزمون).

10- انجام  تطبیق برای دانشجویان واجد شرایط با دانشکده و گروه مربوطه و در نهایت ثبت نمرات تائید شده ارسالی از دانشکده و ثبت آن در سیستم سما.

11- دریافت، بررسی و ثبت نمرات  ارسالی از سایر دانشگاهها برای دانشجویان میهمان در سیستم سما و بایگانی آن در پرونده.

12- انجام فرآیند اصلاح نمره دانشجویان و ثبت آن در سیستم سما و پرونده دانشجو.

13- ارسال ریز نمرات دانشجویان میهمان به دانشگاههای مبداء و غیر فعال نمودن کد دانشجویی آنها از سیستم سما.

14- تهیه خلاصه وضعیت دانشجویان مشکل دار ( از نظر آموزشی) جهت طرح در شورای آموزش و یا کمیسیون موارد خاص دانشگاه یا منطقه ای و  وزارت .

15- ارسال ریز نمرات مقاطع تحصیلی قبلی به دانشکده مربوطه.

16- همکاری در تنظیم تقویم آموزشی هر نیمسال تحصیلی.

 17-پیگیری اجرای مصوبات شورای آموزش و کمیسیون موارد خاص دانشگاه و منطقه ای.

18- تهیه و گزارش عملکرد واحد ثبت نام به مدیریت آموزش.

19-  پذیرش و  ثبت نام دانشجویان رسته ای.

20- تشکیل پرونده و تعریف شماره دانشجوئی برای دانشجویان رسته ای و ارجاع پرونده ها به بایگانی.

21- صدور کارت دانشجویی برای دانشجویان رسته ای .

22- معرفی دانشجویان رسته ای به دانشکده بهداشت و یا مراکز تحت لیسانس دانشگاه.

23- شرکت در جلسات دوره های رسته ای در ستاد مشترک سپاه.

24- کنترل، نظارت و ثبت نمرات دانشجویان رسته ای.

25- تنظیم لیست و پیگیری و پرداخت حق ماموریت دانشجویان رسته ای.

26- چک نمرات و نواقص پرونده فارغ التحصیلان رسته ای ارسالی از دانشکده بهداشت و مراکزتحت لیسانس دانشگاه.

27- گرفتن ریزنمرات دانشجویان فارغ التحصیل رسته ای و تحویل آن به واحد فارغ التحصیلان جهت اقدامات ترخیص.

28- همکاری در تنظیم تقویم آموزشی هر نیمسال تحصیلی.

:شرح وظایف واحد بورس

1- دریافت مجوز تحصیل از مرکزعملیات سپاه و معرفی معاونت فرهنگی و دانشجویی.

2- گرفتن تعهد محضری از پذیرفته شدگان پرسنل رسمی سپاه در سایر دانشگاهها و ارسال نسخه ای از آن به دانشگاه پذیرفته شده و معاونت فرهنگی و دانشجویی.

3- گرفتن وثیقه ملکی از  پذیرفته شدگان پرسنل رسمی سپاه در دانشگاههای خارج از کشور طبق مجموعه ضوابط آموزشی.

4- استعلام از حفا ا.ط دانشگاه برای پذیرفته شدگان عضو رسمی سپاه دردانشگاههای خارج از کشور.

5- اخذ مدارک لازم، ثبت نام، تشکیل پرونده بورس و تعریف شماره پرونده برای پذیرفته شدگان پرسنل رسمی سپاه در سایر دانشگاهها و خارج از کشور و ارسال پرونده به بایگانی.

6- معرفی پذیرفته  شدگان پرسنل رسمی سپاه به تحصیل در سایر دانشگاهها به دانشگاه مربوطه.

7- معرفی پذیرفته شدگان پرسنل رسمی سپاه به تحصیل دردانشگاههای خارج از کشور به وزارت بهداشت و درمان.

8- پیگیری پرداخت هزینه های تحصیلی دانشجویان و دستیاران بورس طبق قرارداد آموزشی دانشگاه مربوطه.

9- اعلام فراغت از تحصیل فارغ التحصیلان پرسنل رسمی سپاه در سایر دانشگاهها و خارج از کشور به معاونت فرهنگی و دانشجویی.

10- درخواست تاییدیه تحصیلی فارغ التحصیلان پرسنل رسمی سپاه از سایر دانشگاهها و خارج از کشور.

11- واگذاری و یا صدور مجوز واگذاری تاییدیه تحصیلی و دانشنامه به فرد بعد از اتمام تعهد تصیلی مربوطه.

 جهت مشاهده فایل راهنما و چارت واحد امتحانات، اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده فرآیند اصلاح نمره و فرم مربوطه، اینجا کلیک کنید

Skip Navigation Links
پژوهشگاهExpand <a href='?ObjId=1&PageId=3208'>پژوهشگاه</a>
قطب علمی آموزشی تروماExpand <a href='?ObjId=1&PageId=2462'>قطب علمی آموزشی تروما</a>
رياست دانشگاهExpand <a href='?ObjId=1&PageId=8'>رياست دانشگاه</a>
نمایندگی ولی فقیه Expand <a href='?ObjId=1&PageId=90'>نمایندگی ولی فقیه  </a>
معاونت ها Expand <a href='?ObjId=1&PageId=170'>معاونت ها </a>
دانشكده‌هاExpand <a href='?ObjId=1&PageId=191'>دانشكده‌ها</a>
بيمارستان‌هاExpand <a href='?ObjId=1&PageId=195'>بيمارستان‌ها</a>
مراکز تحقيقاتي غير مصوبExpand <a href='?ObjId=1&PageId=218'>مراکز تحقيقاتي غير مصوب</a>
مراکر تحقيقاتي مصوبExpand <a href='?ObjId=1&PageId=200'>مراکر تحقيقاتي مصوب</a>