[02/22/2018 10:02:42 ق.ظ] [۱۳۹۶ پنج شنبه ۳ اسفند] [عضويت در پورتال] [ورود مديران]
Skip Navigation Links

خلاصه فعالیت های علمی جناب آقای دکتر اسفندیار آزاد مرزآبادی 

نام و نام خانوادگي:‌ اسفندیار آزاد مرزآبادی               
تاریخ تولد: 1342     
مدرك تحصيلي: دكتري مدیریت استراتژیک
رتبه علمي:  استادیار     
مسئوليت: مسئول مرکز تحقیقات علوم رفتاری
محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)
 
1- تعداد مقالات چاپ شده در نشریات علمی و پژوهشی داخل کشور:  65 مورد
2- تعداد مقالات چاپ شده در نشریات علمی و پژوهشی بين‌المللي:  22 مورد
3- تعداد مقالات ارائه شده در همايشها، سمینارها و کنگره های داخلی:  20 مورد
4- تعداد مقالات ارائه شده در همايشها، سمینارها و کنگره های خارجی:  10 مورد
5- تعداد كتاب(تالیف و ترجمه):  5 مورد
6- تعداد سرپرستي طرحهاي تحقيقاتي:  40 طرح
7- تعداد همکاری در طرحهاي تحقيقاتي:  50 طرح
8- تعداد نظارت بر طرحهاي تحقيقاتي:  30 طرح
9- راهنمایی و مشاور پایان نامه:  12 مورد
شماره تماس:                              82482745
ایمیل:                         esfandearazad@yahoo.com
Skip Navigation Links
بيماريهاي گوارش و کبدExpand <a href='?ObjId=200&PageId=208'>بيماريهاي گوارش و کبد</a>
مديريت سلامتExpand <a href='?ObjId=200&PageId=214'>مديريت سلامت</a>
مرکز تحقیقاتی طب و دینExpand <a href='?ObjId=200&PageId=215'>مرکز تحقیقاتی طب و دین</a>
مركز تحقيقات علوم اعصابExpand <a href='?ObjId=200&PageId=1735'>مركز تحقيقات علوم اعصاب</a>
مرکز تحقیقاتی نانوبیوتکنولوژی
مرکز تحقیقاتی آترواسکلروز
مرکز تحقیقاتی فناوری های نوین شنوایی
دفترExpand <a href='?ObjId=200&PageId=2432'>دفتر</a>
مرکز تحقیقات نفرولوژی و ارولوژیExpand <a href='?ObjId=200&PageId=2439'>مرکز تحقیقات نفرولوژی و ارولوژی</a>
مرکز تحقیقات ویروس شناسی کاربردیExpand <a href='?ObjId=200&PageId=2440'>مرکز تحقیقات ویروس شناسی کاربردی</a>
مرکز تحقیقات بيوتکنولوژي کاربردي Expand <a href='?ObjId=200&PageId=211'>مرکز تحقیقات بيوتکنولوژي کاربردي </a>
فيزيولوژي ورزشيExpand <a href='?ObjId=200&PageId=207'>فيزيولوژي ورزشي</a>
مرکز تحقیقات تروماExpand <a href='?ObjId=200&PageId=203'>مرکز تحقیقات تروما</a>
پیشگیری از بیماریهای دهان و دندانExpand <a href='?ObjId=200&PageId=3065'>پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان</a>
مرکز تحقیقات بيولوژي مولکوليExpand <a href='?ObjId=200&PageId=202'>مرکز تحقیقات بيولوژي مولکولي</a>
آسيب های شيمياييExpand <a href='?ObjId=200&PageId=205'>آسيب های شيميايي</a>
مرکز تحقيقات علوم رفتاريExpand <a href='?ObjId=200&PageId=201'>مرکز تحقيقات علوم رفتاري</a>