چهارشنبه 7 خرداد 1399  

رویداد های آینده

ارتباط با روابط عمومیجهت ارتباط با معاونت آموزش دانشگاه
(سئوالات مربوط به کنکور سراسری و غیره) به صفحه زیر مراجعه نمایید .

لینک  تماس با مع  آموزش دانشگاه بقیه الله (عج)

لینک صفحه ی معاونت آموزش دانشگاه

 
                                                     ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

ایمیل

pr@bmsu.ac.ir

روابط عمومی دانشکده ها

87550000

 روابط عمومی دانشگاه 

87550000

 

کانال سروش : https://sapp.ir/pr.bmsu

متون عموميجهت ارتباط با معاونت آموزش دانشگاه
(سئوالات مربوط به کنکور سراسری و غیره) به صفحه زیر مراجعه نمایید .

لینک  تماس با مع  آموزش دانشگاه بقیه الله (عج)

لینک صفحه ی معاونت آموزش دانشگاه

 
                                                     ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

ایمیل

pr@bmsu.ac.ir

روابط عمومی دانشکده ها

87550000

 روابط عمومی دانشگاه 

87550000

 

کانال سروش : https://sapp.ir/pr.bmsu

بيشتر

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) محفوظ می باشد