[Part_Header]

یکشنبه 4 مهر 1400
شرح وظایف براساس آخرین مصوبه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 
95/12/15
     
 1.           اجرای برنامه های آموزشی براساس سیاستهای ابلاغ شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
 2.           ارائه مشاوره به معاون آموزشی دانشکده برای عملیاتی کردن برنامه ها و سیاستهای آموزش دانشکده
 3.          عضویت و شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده
 4.          همکاری با EDO سایر دانشکده های دانشگاه مربوطه به منظور تبادل تجربیات، اطلاعات و بهره مندی  از پتانسیلهای آنان،
 5.           پایش و نظارت بر عملکرد و فعالیتهای واحد توسعه آموزش بیمارستانها
 6.           ارائه گزارش عملکرد به EDC  دانشگاه و معاون آموزشی دانشکده
 7.           پایش، ارزشیابی، معرفی و انتشار برنامه های نوآورانه در سطح دانشکده
 8.           توانمندسازی و حمایت از اعضای هیات علمی برای اجرای برنامه های نوآورانه با حمایت EDC
 9.           نیازسنجی آموزشی اعضای هیات علمی دانشکده مربوطه و ارائه گزارش به EDC
 10.           توانمند سازی اعضای هیئت علمی در حیطه های مختلف آموزش علوم پزشکی براساس نتایج نیازسنجی، سیاستها و اواویتهای آموزشی دانشکده با مشارکت EDC
 11.           نظارت، ارزشیابی و تحلیل آزمونهای دانشکده مربوطه
 12.           اجرای طرحهای پژوهش در آموزش براساس اولویتهای دانشکده و EDC  با حمایت EDC
 13.           ایجاد کمیته مشورتی دانشجویی در سطح دانشکده
 
امتیاز دهی
 
 

1400/4/20 یکشنبه آدرس
  خیابان ملاصدرا-خیابان شیخ بهایی جنوبی-کوچه شهید نصرتی-دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)-ساختمان پیامبر اعظم(ص)-طبقه سوم-دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی
 

ساختار

لینک های مرتبط

تماس با ما