شنبه 22 آبان 1400 معرفی کمیته برنامه ریزی درسی دانشکده پزشکی

کمیته برنامه ریزی درسی به عنوان یکی از کمیته های دفتر توسعه آموزش پزشکی با توجه به نقش نظارتي و مشاوره اي آن، در خصوص راه اندازي رشته های جدید، بازنگری برنامه های درسی و طراحي برنامه هاي درسي رشته هاي جديد در دانشکده فعالیت خواهد داشت.

ساختار کمیته و کارگروههای مربوطه به شرح ذیل می باشد:

براساس استانداردهای اعتباربخشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(دی ماه 1399)، مراکز مطالعات و توسعه دانشگاه و دانشکده ها باید حداقل دارای واحدهای توانمند سازی، ارزشیابی، برنامه ریزی درسی، پژوهش در آموزش، دانش پژوهی، کمیته دانشجویی وطرح های نوآورانه آموزشی باشد.
 
 
امتیاز دهی
 
 

1400/4/20 یکشنبه آدرس
  خیابان ملاصدرا-خیابان شیخ بهایی جنوبی-کوچه شهید نصرتی-دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)-ساختمان پیامبر اعظم(ص)-طبقه سوم-دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی
 

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

تماس با ما

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد