شنبه 22 آبان 1400

شرح وظایف کمیته برنامه ریزی درسی دانشکده پزشکی

  1. ارائه مشاوره تخصصي، نظارت و مشارکت بر روند راه ‌اندازي رشته جدید و طراحي برنامه هاي درسي

  2. ارائه مشاوره تخصصي، نظارت و مشارکت بر روند بازنگري برنامه هاي درسي

  3. نیازسنجی پژوهش هاي كاربردي به منظور ارتقاي كيفيت فرايند برنامه ريزي درسي در دانشکده

  4. ارائه مشاوره در خصوص طراحي سطوح مختلف برنامه درسي اعم از كوريكولوم، طرح دوره و طرح درس به اعضاي محترم هيأت علمي/ دست اندركاران  آموزش

  5. شناسایی نیازهای اساتید و دانشکده در زمینه برنامه ریزی درسی

  6. ارتقاي سطح مهارتهاي برنامه ریزي آموزشی )تدوین طرح دوره، طرح درس و (...در اعضاي هیئت علمی با برگزاري کارگاه هاي مرتبط (با همکاری کمیته توانمند سازی)

  7. پیگیري و هدایت روند تصویب و ارتقاي برنامه ها و دوره هاي آموزشی در سطوح و مقاطع مختلف در دانشکده

  8. بررسی و تائید طرح درسها بر اساس فلوچارت مصوب

  9. ارائه گزارش سالیانه به مدیریت دفتر توسعه آموزش پزشکی (EDO) در پایان هر سال

 
امتیاز دهی
 
 

1400/4/20 یکشنبه آدرس
  خیابان ملاصدرا-خیابان شیخ بهایی جنوبی-کوچه شهید نصرتی-دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)-ساختمان پیامبر اعظم(ص)-طبقه سوم-دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی
 

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

تماس با ما

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد