آخرین اخبار امور آموزش

28آبانمعرفی و شرح وظایف معاون آموزش دانشگاه
  • 4771
  • .
  • .

بسمه تعالی
 
معاون آموزش و تربیت دانشگاه:
آقای دکتر جمال اخوان مقدم
استاد دانشگاه - متخصص جراحی عمومی
شماره تماس دفتر: 87555131 و 87555132
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیــو

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد