آخرین اخبار آموزش مداوم

13آذررشته های سراسری مصوب وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی دانشگاه
  • 521
  • .
  • .

رشته های سراسری مصوب وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی دانشگاه بقیه الله عج


سال تصويب

ظرفیت مصوب

دانشکده ارائه دهنده

مقطع

عنوان رشته

رديف

1382

2

پزشکی

فوق تخصص

نفرولوژی (کلیه)

1

1384

2

پزشکی

فوق تخصص

بیماریهای ریه

2

1387

2

پزشکی

فوق تخصص

گوارش بالغین

3

1387

2

پزشکی

فلوشیپ

اینترونشنال کاردیولوژی

4

1397

4

پزشکی

فلوشیپ

اکو کاردیوگرافی حین عمل بیهوشی

5

1370

2

پزشکی

دکتری تخصصی

جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)

6

1371

3

پزشکی

دکتری تخصصی

بیهوشی

7

1374

3

پزشکی

دکتری تخصصی

جراحی عمومی

8

1376

5

پزشکی

دکتری تخصصی

بیماریهای داخلی

9

1386

4

پزشکی

دکتری تخصصی

طب فیزیکی و توانبخشی

10

1386

3

پزشکی

دکتری تخصصی

قلب و عروق

11

1387

2

پزشکی

دکتری تخصصی

گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

12

1387

2

پزشکی

دکتری تخصصی

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی (ارولوژی)

13

1388

12

پزشکی

دکتری تخصصی

طب اورژانس

14

1388

2

پزشکی

دکتری تخصصی

چشم پزشکی

15

1397

3

پزشکی

دکتری تخصصی

رادیولوژی

16

1388

2

پزشکی

(POST-DOC)دوره تخصصی تکمیلی

تهیه مدلهای آناتومی (پلاستینیشن)

17

1378

3

پزشکی

 Ph.Dدکتری

فیزیولوژی

18

1386

2

پزشکی

Ph.D دکتری

علوم تشریحی(آناتومی)

19

1387

4

پزشکی

Ph.D دکتری

زیست فناوری پزشکی(بیوتکنولوژی)

20

1387

2

پرستاری

Ph.D دکتری

پرستاری

21

1388

3

پزشکی

Ph.D دکتری

روانشناسی نظامی

22

1388

3

پزوهشگاه

Ph.D دکتری

علوم اعصاب

23

1388

2

پزوهشگاه

Ph.D دکتری

فیزیولوژی ورزش

24

1389

2

پزوهشگاه

Ph.D دکتری

توکسینهای میکروبی

25

1389

6

پزوهشگاه

Ph.D دکتری

زیست پزشکی سامانه ای(سیستم بیولوژی)

26

1392

2

پزوهشگاه

Ph.D دکتری

مدیریت تحقیقات و فناوری در نظام سلامت

 27

1389

6

پژوهشگاه

Ph.D by research دکتری

علوم رفتاری

28

1389

6

پزوهشگاه

Ph.D by research دکتری

 آسیبهای شیمیایی

29

1389

2

پزوهشگاه

Ph.D by research دکتری    

 گوارش و کبد

30

1389

2

پزوهشگاه

Ph.D by research دکتری

 بیولوژی مولکولی

31

1389

2

پزوهشگاه

Ph.D by research دکتری

علوم اعصاب

32

1392

2

پزوهشگاه

Ph.D by research دکتری

بیوتکنولوژی کاربردی

33

1392

2

پزوهشگاه

Ph.D by research دکتری

میکروبیولوژی کاربردی

34

1370

100

پزشکی

دکتری حرفه ای

پزشکی

35

1393

30

داروسازی

دکتری حرفه ای

داروسازی

36

1371

4

پزشکی

کارشناسی ارشد

انگل شناسی

37

1371

4

پزشکی

کارشناسی ارشد

فیزیولوژی

38

1371

4

پزشکی

کارشناسی ارشد

علوم تشریحی

39

1373

10

پرستاری

کارشناسی ارشد

پرستاری سلامت جامعه

40

1373

10

پرستاری

کارشناسی ارشد

روان پرستاری

41

1373

10

پرستاری

کارشناسی ارشد

                            پرستاری کودکان

42

1373

10

پرستاری

کارشناسی ارشد

پرستاری داخلی جراحی

43

1383

3

پزشکی

کارشناسی ارشد

میکروب شناسی

44

1386

5

پزشکی

کارشناسی ارشد

بیوشیمی بالینی

45

1386

3

بهداشت

کارشناسی ارشد

آموزش بهداشت

46

1387

5

پرستاری

کارشناسی ارشد

مراقبتهای ویژه

47

1387

3

بهداشت

کارشناسی ارشد

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

48

1387

5

پژوهشگاه

کارشناسی ارشد

زیست فناوری پزشکی(بیوتکنولوژی)

49

1388

3

پزشکی

کارشناسی ارشد

روانشناسی بالینی

50

1389

3

پژوهشگاه

کارشناسی ارشد

ژنتیک پزشکی

51

1391

6

پرستاری

کارشناسی ارشد

پرستاری نظامی

52

1391

3

بهداشت

کارشناسی ارشد

مهندسی بهداشت محیط

53

1391

4

پژوهشگاه

کارشناسی ارشد

نانوتکنولوژی پزشکی

54

1391

5

بهداشت

کارشناسی ارشد

علوم تغذیه در بحران وحوادث غیر مترقبه

55

1393

4

بهداشت

کارشناسی ارشد

بهداشت و ایمنی مواد غذایی

56

1396

8

بهداشت

کارشناسی ارشد

پدافند غیر عامل

57

1396

3

پرستاری

کارشناسی ارشد

پرستاری اورژانس

58

1396

3

بهداشت

کارشناسی ارشد

اپیدمیولوژی

59

1366

50

پرستاری

کارشناسی

پرستاری

60

1376

30

بهداشت

کارشناسی

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

61

1390

20

بهداشت

کارشناسی

مهندسی بهداشت محیط

62

1391

20

بهداشت

کارشناسی

مهندسی بهداشت حرفه ای

63

1393

25

بهداشت

کارشناسی

علوم تغذیه

64

1371

25

بهداشت

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی بهداشت محیط

65

1386

30

پزشکی

کاردانی و کارشناسی ناپیوسته

رادیولوژی

66

1386

30

پرستاری

کاردانی و کارشناسی ناپیوسته

اتاق عمل

67

1386

30

پرستاری

کاردانی و کارشناسی ناپیوسته

هوشبری

68

1386

30

پزشکی

کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته

علوم آزمایشگاهی

69

1366

25

بهداشت

کاردانی

بهداشت محیط

70

1370

25

بهداشت

کاردانی

بهداشت عمومی

71

1374

25

بهداشت

کاردانی

بهداشت حرفه ای

72

1385

20

پرستاری

کاردانی

فوریتهای پزشکی

73

1394

25

بهداشت

کاردانی

سلامت دهان

74


 
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیــو
1396/12/12 شنبه

تهران ، میدان ونک ، خیابان ملاصدرا

       87550000 - 021

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد