آخرین اخبار EDC

28آبانآیین نامه ها و فرم های کمیته دانش پژوهی
  • 3141
  • .
  • .

1-شیوه نامه ارزشیابی فعالیتهای دانش پژوهی آموزشی (وزارت بهداشت)
2-آیین نامه مدیریت همایش کشوری آموزش علوم پزشکی
3-آشنایی با شیوه نامه فعالیت های دانش پژوهی
4-نحوه انجام فعالیت دانش پژوهی
5-راهنمای حیطه های یازدهمین جشنواره شهید بهشتی
6-آیین نامه جشنواره آموزشی شهید مطهری
7-شیوه نامه داوری یازدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری
8-فرم ارزیابی فعالیت های دانش پژوهی آموزشی
9-فرم طرح درس
10-فرم ارسال خلاصه فرآیند سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیــو

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد