آخرین اخبار EDC

3آبانمدیر و کارکنان
  • 206
  • .
  • .

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات رتبه‌علمی رزومه تصویر
1  دکتر محسن صفاری ( مدیر مرکز) PhD
آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
استاد رزومه فارسی
رزومه انگلیسی
سامانه علم‌سنجی
2 دکتر جعفر حسین‌پور دکترای مدیریت آموزشی جانشین مدیر مرکز
3 شهاب‌الدین جعفری دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی کارشناس مرکز
4 دکتر حسین دیده‌بان دکترای آموزش پزشکی عضو هیأت علمی مرکز
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیــو

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد