بیمارستان بقیه الله

26شهريورروز جهانی ایمنی بیمار، 17 سپتامبر 2019 ، مصادف با 26 شهریور1398
  • 2857
  • .
  • .

ایمنی بیمار یک اولویت جدی در زمینه بهداشت عمومی 

تخمین زده می شود که از سه میلیون سفر با هواپیما یک مورد خطر مرگ وجود دارد. که در مقایسه  با آن ، خطر مرگ بیمار در اثر حادثه پزشکی قابل پیشگیری ، حین دریافت مراقبت های بهداشتی ، یک در سیصد تخمین زده می شود.

لذا صنایعی از قبیل صنایع هواپیمایی و صنایع هسته ای که ریسک بالاتری دارند ، نسبت به مراقبت های بهداشتی دارای امنیت بسیار بهتری هستند برای همین است که ایمنی بیمار به عنوان اولویت جهانی بهداشت به شمار می رود و سازمان بهداشت جهانی WHO یک برنامه جهانی را برای ایجاد آگاهی از ایمنی بیمار آغاز کرده است  و مردم را ترغیب می کند تا برای ایمن تر کردن مراقبت های بهداشتی از خود تعهد بیشتری نشان دهند.

درهمین راستا سازمان بهداشت جهانی (WHO) برای اولین بار روز 17 سپتامبر 2019 ، مصادف با 26 شهریور1398 را به نام روز جهانی ایمنی بیمار با شعار "در مورد ایمنی بیمار صحبت کنید " را نام گذاری کرده است.


 
امتیاز دهی
 
 

آرشیــو

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد