مراکز تحقیقاتی

25مهرهنر رشد با استارتاپ
  • 1426
  • .
  • .


                               
                               هنر رشد با استارتاپ برای توانمند سازی فناوران دوشنبه ها ساعت 10-12
                      در محل پارک فناوری نورا در خیابان برزیل غربی شماره 53 برگزار میگردد .
                      دوشنبه 25 مهر ماه جلسه سوم میباشد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد