مراکز تحقیقاتی

16بهمنکارگاه طراحی نانوحسگرهای الکتروشیمیایی و کاربرد آنها در پزشکی
  • 887
  • .
  • .
مرکز تحقیقات بیولوژی ملکولی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

مرکز تحقیقات بیولوژی ملکولی و آسیب های پرتوی با همکاری آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) برگزار می کنند.


کارگاه تئوری و عملی  طراحی نانوحسگرهای الکتروشیمیایی و کاربرد آنها در پزشکی

امتیاز بازآموزی با شناسه 210781 در سامانه یکپارچه آموزش مداوم پزشکی کشور
رئوس مباحث مورد اشاره در کارگاه:
  1. مقدمه اي بر زيست حسگرها
  2. مقدمه اي بر الکتروشيمي و بيوالکتروشيمي
  3. آشنايي با دستگاه پتانسيواستات
  4. کاربرد نانومواد درحسگرهاي الکتروشيميايي
  5. روشهاي نوين تشخيص آزمايشگاهي مبتني بر روش هاي بيوالکتروشيميايي
  6. طراحی و ساخت نمونه آزمايشگاهی نانوحسگر الکتروشیمیایی جهت اندازه گیری یک نمونه آنالیت 

سخنرانان: دکتر امیرهمایون کیهان، دکتر خدیجه اسکندری، دکتر الیاس علیپور
زمان : یکشنبه و دوشنبه 29 و 30بهمن ماه 1402
مکان: تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی جنوبی، کوچه شهید نصرتی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، مجموعه آزمایشگاه های تحقیقاتی ساختمان پژوهش معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه
نحوه ثبت نام: مراجعه به سامانه یکپارچه آموزش مداوم پزشکی کشور به آدرس www.ircme.ir و مراجعه به زیر سامانه "برنامه های حضوری جدید در همه مراکز" و ثبت نام در برنامه کارگاه با شناسه 210781 همراه با امتیاز بازآموزی
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد