مراکز تحقیقاتی

23خردادانجام فاز معاینات و نمونه گیری مطالعه آینده نگر (کوهورت) مرکز تحقیقاتی آسیب های شیمیایی
  • 329
  • .
  • .


انجام فاز معاینات و نمونه گیری مطالعه آینده نگر (کوهورت) مرکز تحقیقاتی آسیب های شیمیایی

مطالعات بالینی، تکمیل پرسش نامه های مربوطه و نمونه گیری از تعدادی از شرکت کنندگان در مطالعه آینده نگر (کوهورت) در مرکز مطالعات آینده نگر (کوهورت) دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج) در تاریخ 1403/03/22 انجام گرفت.

تصاویر انجام فاز معاینات
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد