اخبار روابط عمومی

15شهريورکنفرانس مجازی سیتوژنتیک (کاریو تایپ) و کاربردهای آن
  • 90
  • .
  • .

 
امتیاز دهی
 
 

1400/5/21 پنجشنبه
نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان میلاصدرا،  خیابان  شیخ یهایی جنوبی، بلوار برزیل غربی، پلاک  152 - مرکز ژنتیک نور

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد