آزمایشگاه

15شهريورکشت سلول و کاربرد‌های آن
  • 147
  • .
  • .کشت سلول و کاربردهای آنبه فرایند کشت کنترل شدهی سلولهای پروکاریوتی یا یوکاریوتی در فلاسک یا پلیت، گفته میشود. این اصطلاح بیشتر در مورد کشت سلولهای جانوران پر سلولی کاربرد دارد. برای کشت سلولهای جانوری از محیط کشتهای خاصی استفاده میشود. معمولا سلولهای جانوری را در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد و در تجهیزاتی نظیر انکوباتورهای CO2 دار کشت میدهند.کشت یاختههای جانوری باید در شرایط کاملا ضد عفونی شده انجام شود؛ چون رشد این سلولها بسیار کندتر از رشد باکتریها و مخمرها است و امکان آلودگی محیط کشت در آن وجود دارد. برای جلوگیری از رشد باکتریها گاهی از آنتی بیوتیکهایی مانند پنیسیلین، استرپتومایسین و یا جنتامایسین استفاده میشود.


محیطهای کشت اختصاصی برای رشد سلولهای مشخص نیز وجود دارد. مانند محیط کشتی که در آن فقط هپاتوسیتها رشد میکنند و یا محیط کشتهایی که فقط نورونهایی که تقسیم نمیشوند، میتوانند زنده بمانند.
یکی از اهداف کشت سلولی مطالعه سلولها از نظر نحوه رشد، نیازهای غذایی و علل توقف رشد آنهاست که تغییرات هر کدام می تواند بر مورفولوژی این سلول ها که ما در زیر میکروسکوپ مشاهده می کنیم، تاثیر زیادی داشته باشد. بنابراین برای مطالعه چرخه رشد سلولی، توسعه روش های کنترل رشد سلول های سرطانی و تعدیل بیان ژن ها نیاز به کشت این سلول ها در محیط خارج بدن می باشد.یکی دیگر از کاربردهای کشت سلول، مطالعهی تکوین جانداران است. اینکه چگونه یک سلول لقاح یافته میتواند به جانداری پرسلولی تبدیل شود که هر یک از سلول های آن از نظر مورفولوژی در زیر میکروسکوپ و خصوصیات دیگر با هم متفاوت باشند.به کمک کشت سلولی میتوان فعالیت های داخل سلولی مانند تکثیرDNA، سنتز نسخه برداری از DNA، سنتز RNA و پروتئین و سایر جزئیات مربوط به متابولیسم را مطالعه کرد. همچنین می توان پس از اتصال مولکولهای مختلف به گیرنده غشایی مربوطه، اتفاقات بعدی و جریانات داخل سلولی از قبیل جابجایی این کمپلکس ها، نوع پیام های داخل سلولی و نحوه انتقال پیام ها را بررسی نمود.
مرکز جامع ژنتیک پزشکی نور درنظر دارد که با توجه به کاربرد‌‌ها و اهمیت کشتبافت، کارگاهی با عنوان اصول کشت سلولهای جانوری و کاربردهای آن برگزار کند.
برای اطلاع از شرایط ثبتنام به دایرکت مراجعه فرمایید.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
1400/5/21 پنجشنبه
نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان میلاصدرا،  خیابان  شیخ یهایی جنوبی، بلوار برزیل غربی، پلاک  152 - مرکز ژنتیک نور

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد