آخرین اخبار و اطلاعیه ها

29ارديبهشترسالت مرکز
  • 41
  • .
  • .

1) کسب جایگاه برترین دانشگاه کشور در برگزاری دوره‌های مجازی دانشگاهی و مهارتی.
2) برگزاری دوره‌های مجازی مشترک با سایر دانشگاه ها و ارگان های نظامی، داخلی و بین المللی.
3) راه اندازی و توسعه کمی و کیفی رشته‌های تحصیلی مجازی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا.
4) توسعه فرهنگ استفاده ازITدر بین اساتید دانشگاه با ارائه خدمات و امکانات سامانه آموزش الکترونیکی در سطح دوره های حضوری و غیرحضوری در قالب طرح دوره های تلفیقی.
5) تولید محتوای الکترونیکی مطلوب و برگزاری برخی دوره های آموزشی و دروس پرمخاطببصورت کاملا الکترونیکی.
6) بستر سازی فرهنگی، فنی و تخصصی در راستای تبیین، ترویج و تحقق تفکر آموزش الکترونیکی در دانشگاه بقیه الله.
7) تاکید بر انجام مطالعات و پژوهش های تخصصی و کاربردی به عنوان زیربنای فعالیت های دانشکده.
8) ارزیابی مستمر و تضمین کیفیت مداوم برنامه هاوخدمات.
9) طراحی فعالیت های پژوهشی، مطالعات تطبیقی و بهره مندی از الگوهای موفق در دانشگاههای پیشرو در حوزه آموزش الکترونیکی.
10) برگزاری کارگاه های دانش افزایی مستمر به منظور آشنایی استادان دانشگاه تهران با فرهنگ، ابعاد و امکانات وسیع آموزش های الکترونیکی.
 
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیــو

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد