آخرین اخبار و اطلاعیه ها

29ارديبهشتشورای عالی آموزش الکترونیک
  • 47
  • .
  • .

هدف از تشکیل شورای عالی آموزش  الکترونیک دانشگاه : 
هدف اصلی از تشکیل این شورا، سیاست گذاری کلان و ارائه راهکارهای مناسب به منظور توسعه برنامه های آموزشی الکترونیک دانشگاه و مراکز تابعه در راستای شرح وظایف دانشکده مجازی دانشگاه و پایش اثربخشی آموزشی با استفاده از نظرات تخصصی مسئولین آموزشی دانشگاه و اعضای هیات علمی مجرب در این زمینه می باشد . شورای عالی آموزش الکترونیک  با مطالعه علمی و روزآمد در راستای توسعه آموزش های مبتنی بر فن آوری اطلاعات، گام های مورد نیاز برای رسیدن به یک دانشگاه پیشرو در امر آموزش الکترونیک را برمی دارد .  

 ماموریت های اصلی شورای عالی آموزش  الکترونیک:                                            
  1.   تعیین و ابلاغ سیاست ها، خط مشی و برنامه های کلان در حوزه ی آموزش الکترونیک
  2.   راه اندازی و توسعه کمی و کیفی رشته‌های تحصیلی الکترونیک در مقاطع مختلف تحصیلی
  3.   بستر سازی و آماده سازی زیر ساخت ها و ارائه پیشنهادهای عملیاتی برای ایجاد دانشکده مجازی

                              

 
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیــو

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد