اخبار
ژنتیک باستانی با گسترش روشهای مولکولی در زیست شناسی امکان بررسی ژنتیکی بقایای انسانی ، حیوانی ، گیاهی و میکروبی به جا مانده از گذشته های دور و نزدیک فراهم شده است . DNA باستانی میتواند داده های بسیاری از گذشته در اختیار پژوهشکران قرار دهد . مهاجرت ها و جابجایی های جمعیتی ،ارتباط بین جمعیت ها و تمدن های کهن ، تعیین جنسیت ، الگوهای وراثتی پدری و مادری ، الگوهای ازدواج ، الگوهای بیماری ها ، شناخت سبک زندگی ، تعیین نوع رژیم غذایی ، نوع شکار گذشتگان ، منشا موجودات ، مسیر اهلی سازی انواع گونه ها ، بازسازی گونه های انقراض یافته و ده ها یافته علمی دیگر از جمله کاربردهای بررسی DNA باستانی می باشد .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد