اخبار
بررسی خویشاوندی
همه‌ی شما می‌دانید که برای شناسایی پدر بیولوژیک فرزند، از آزمایش ژنتیک استفاده می‌شود اما آیا نام این آزمایش یا سازوکار آن‌را می‌شناسید؟
این تست، ابوت یا ‏Paternity‏ نام دارد و با مقایسه‌ی مارکرهای تکرار شده‌ی DNA پدر و فرزند انجام می‌شود.

سازوکار:
همانطور که می‌دانید نیمی از توالی‌های ژنتیکی از پدر و نیم دیگر آن از مادر به فرزندان منتقل می‌شود؛ بنابراین باید نصف این توالی‌ها بین پدر و فرزند یکسان باشد.
شاید تصور کنید این تست فقط برای تشخیص رابطه‌ی پدر و فرزندی به کار می‌رود، اما کاربردهای آن بسیار فراتر است.

کاربردها:
بررسی نمونه‌های جمع‌آوری شده از محل جرم در تحقیقات جنایی
‏جستجوی اعضا مفقود شده‌ی خانواده ‏
‏تشخیص دوقلوهای همسان
‏اثبات جابجایی نوزادان پس از تولد
‏تشخیص هویت از روی بقایای اجساد در سوانح مختلف نظیر سیل، زلزله، آتش سوزی‌ها، ‏سوانح هوایی و زمینی، جنگ ها و ...‏

خطای آزمایش ابوت:

یکی از علت‌های استفاده‌ی پلیس از این آزمایش برای یافتن مجرم، دقت فوق‌العاده‌ی ۹۹/۹ درصدی آن است و درصد خطای آن بسیار کم می‌باشد.

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد