اخبار
تعیین هویت شهدا گمنام بخش تعیین هویت ژنتیکی شهدای گمنام

شناسایی شهدای گمنام از وظایف اصلی مرکز تحقیقات ژنتیک نور است.
این مرکز از سال  فعالیت خود را در زمینه‌ی شناسایی شهدای گنام آغاز نمود و در همین راستا آزمایشگاه استخوان و ژنتیک باستانی راه‌اندازی شد.
بعد از جمع‌آوری اطلاعات از شهید، این اطلاعات به یک پایگاه داده‌ بیوانفورماتیک وارد شده و در نهایت برای هر شهید یک کارت سبز صادر می شود که شامل اطلاعات ژنتیکی شهید همراه با اطلاعات مربوط به زمان و مکان شناسایی گروه تفحص است و در نهایت اطلاعات کارت سبز در کنار اطلاعات مربوط به پدر و مادر در کنار هم قرار گرفته و در یک پایگاه اطلاعاتی به نام نور جی‌آی‌اس وارد می شود.
 تیم مهندسی بیوانفورماتیک و آی‌تی مرکز تحقیقات ژنتیک نور به جهت ملاحظات اقتصادی و جلوگیری از تهدیدات بیولوژیک و ممانعت از دسترسی دیگران به اطلاعات ژنتیکی مردم ایران، نرم‌افزار نور جی‌آی‌اس را طراحی کرده است.
تاکنون بیش از هزار شهید گمنام در این مرکز شناسایی شدند‌
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد