heiat_elmi@

خبر دفتر
کارگاه آموزشی آشنایی با طرح تفصیلی ارتقا ارگاه آموزشی آشنایی با طرح تفصیلی ارتقا ویژه اعضای محترم هیات علمی در روز دو شنبه مورخ ۲۱ آذرماه در سالن همایش شهید احمدی روشن برگزار گردید.
در این کارگاه اعضای هیات علمی درخصوص نحوه پیاده سازی طرح مذکور در دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج) تبادل نظر کردند. 
امتیاز دهی
 
 

heiat_elmi@

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

تماس با ما

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد