[Part_Header]

اخبار قطب تروما

17بهمنکارگاه یک روزه تروما
  • 100
  • .
  • .

کارگاه یک روزه جراحی نجات بخش در بیماران ترومایی

شرکت کنندگان متخصصین جراحی عمومی - طب اورژانس ارتوپدی جراحی اعصاب-گوش و حلق و بینی بیهوشی دارای امتیاز باز آموزی
ثبت نام از طریق سایت آموزش مداوم امکان پذیر می باشد.
تاریخ برگزاری : دوشنبه 1401/12/22

7:30-9:00 9:00-10:20 10:20-10:40 10:40-12:00 12:00-13:00
بررسی و مدیریت اولیه مصدوم
دکتر محمد جواد بهزاد نیا
ترومای قفسه سینه
دکتر حسنعلی محبی
استراحت
مدیریت شوک در تروما

 دکتر اشکان شه وردی

نماز و نهار
14:30 - 13:00 15:15 - 14:30 15:30 - 15:15 16:15 - 15:30 17:00 - 16:15
مدیریت راه هوایی - انتوباسیون
دکتر مسعود ثقفی نیا
کریکوتیرویید و تومی
دکتر مهدی مرشدی
استراحت لوله سینه ای
دکتر حسنعلی محبی
راه وریدی (کات داون - ورید مرکزی)
دکتر حامد قلی زاده

 
امتیاز دهی
 
 

ساختار

لینک های مرتبط

تماس با ما