[Part_Header]

اخبار قطب تروما

26مردادبرگزاری همایش تروما در CBRNE
  • 36
  • .
  • .

برگزاری همایش تروما در CBRNE در پائیز  سال 1402 در حال برنامه ریزی است .

دومین جلسه کمیته علمی در روز سه شنبه 31 مراد ماه با حضور نمایندگان مراکز تحقیقاتی دیگر در قطب علمی تروما در سالن شهید چمران برگزار خواهد شد.
 
امتیاز دهی
 
 

ساختار

لینک های مرتبط

تماس با ما