[Part_Header]

اخبار قطب تروما

5مهردومین جلسه کمیته علمی همایش تروما در CBRNE
  • 25
  • .
  • .

دومین جلسه کمیته علمی همایش تروما در CBRNE به مدیریت قطب علمی تروما و با اعضایی از مرکز تحقیقات تروما دانشگاه علوم پزشکی ایران ، گروه طب نظامی آجا ، مرکز تحقیقات فراجا و مرکز تحقیقات تروما دانشگاه بقیه الله در تاریخ 31/5/1402 برگزار شد. پیرامون زمان ، نحوه برگزاری ، مدت زمان و برنامه های علمی همایش ، ارائه سناریو و برگزاری نمایشگاهی از تجهیزات آسیب های شیمیایی ، پیشنهاداتی مطرح و تصمیماتی اتخاذ گردید
 
 
امتیاز دهی
 
 

ساختار

لینک های مرتبط

تماس با ما