داده‌ها

24اسفندوظایف دفتر توسعه آموزش پزشکی
  • 433
  • .
  • .

وظایف دفتر توسعه آموزش پزشکی
1-توانمندسازی اساتید و اعضای محترم هیات علمی در زمینه های:
- ارائه مشاوره در امر ارتقای کیفیت فرایند یادگیری-یاددهی در مقاطع مختلف تحصیلی
- نیازسنجی دوره های وزه آموزشی و بازنگری دروس
- ارائه کارگاه های عملی در زمینه بهبود مهارت های آموزش نظری و بالینی
- تعیین و اولویت بندی نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی
2- جلب مشارکت و همکاری های گروه های آموزشی دانشکده در زمینه تدوین طرح درس و طرح دوره
3- ارائه مشاوره به گروههای آموزشی در زمینه:
- روش‌های مؤثر در ارزشیابی فراگیر در حوزه دروس نظری و بالینی
- روش‌های مؤثر در ارزشیابی اساتید و ارائه بازخورد مناسب
-  ارزشیابی دوره‌های آموزشی
4- پژوهش در حوزه آموزش علوم پزشکی از طریق
- مشاوره و هدایت اساتید در جهت انجام طرح‌های پژوهش در زمینه آموزش
- همکاری با معاونت محترم پژوهشی دانشکده در اجرای طرح‌های پژوهش در آموزش در گروههای مختلف دانشکده
- مشارکت منظم در جلسه شورای آموزش دانشکده و تبادل نظر با معاونت محترم آموزش و مدیران گروههای آموزشی در جهت جلب مشارکت در ارتقاء کیفیت فرآیند یاددهی-یادگیری
- مشارکت منظم در جلسات مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه و ارتباط مستمر با سایر دفاتر توسعه و آموزش دانشکدههای دیگر
- جلب مشارکت دانشجویان مستعد و علاقمند به همکاری در حوزههای پژوهش در آموزش
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
1399/11/1 چهارشنبه
آدرس دانشکده پرستاری:
تهران- میدان ونک- خیابان ملاصدرا- خیابان شیخ بهایی جنوبی- جنب مسجد بقیه الله (عج)- کوچه شهید نصرتی- دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)- ساختمان پیامبر اعظم(ص)- طبقه ششم- یال شرقی- تلفکس:886000
47

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد