25آبانمعرفی و شرح وظایف ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه
  • 3626
  • .
  • .

نقش: رسيدگي به امور دانشجویان شاهد و ايثارگر دانشگاه
 

محصول: ارائه خدمات شايسته در زمينههاي آموزشي، كمك آموزشي،مشاوره فرهنگي و فوق برنامه در جهت ارتقاي سطح علمي دانشجويان عزيز شاهد و ايثارگر با بهرهمندي از امكانات و اعتبارات در نظر گرفته شده
 

معرفی و شرح وظايف

1. برنامه ريزي و زمينه سازي براي اجراي مصوبات ابلاغ شده از سوي بنیاد شهید و امور ایثارگران و اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت متبوع،

2. ارزيابي وضعيت آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و رفاهي دانشجويان شاهد و ايثارگر و ارائه راهکار مناسب براي رشد و تعالي و حل مشكلات ايشان،

3.طراحي و تدوين برنامه هاي مورد نياز براي تقويت بنيه علمي و ارتقاء وضعيت آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و رفاهي دانشجويان شاهد و ايثارگر،

4. تدوين برنامه هاي مورد نياز به منظور ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و بزرگداشت مقام شهيدان و ايثارگران،

5. طراحي و تدوين برنامه هاي مناسب به منظور جلب مشاركت دانشجويان، اساتيد و نهادهاي ذيربط در فعاليت هاي ويژه دانشجويان شاهد و ايثارگر،

6.تصويب برنامه و بودجه مديريت امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه،

7. شرکت در جلسات تخصصی آموزشی، پژوهشی و فرهنگی درخصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر در بنیاد شهید، کلان منطقه 10 و ستاد شاهد وزارت مطبوع

8. اطلاع رسانی آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوطه.

 
امتیاز دهی
 
 

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد