آخرین اخبار امور آموزش

25آبانامور فارغ التحصیلان
  • 5946
  • .
  • .

اداره دانش آموختگان

مسئول: آقای غلامی
کارشناس: آقای علی مددی

شرح وظائف اداره دانش آموختگان:

1-اعلام فراغت از تحصيل كليه دانش آموختگان کنکور سراسری(سازمان سنجش
وزارت بهداشت) به مركز خدمات آموزشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

2-اعلام فراغت از تحصيل دانش آموخته به مراكز و موسسات درخواست كننده براي استخدام بصورت محرمانه
 (فرم شماره 14)

3-اعلام فراغت از تحصيل دانش آموخته براي شركت در آزمون ها
 بصورت محرمانه (فرم شماره 15)

4-
  اعلام فراغت از تحصيل دانش آموخته با ذكر معدل جهت طرح تبيين و ارتقاء شغلي

5-
  صدور گواهي موقت تحصيلي

6-
  صدور تاييديه تحصيلي

7-
  صدور مجوز تحويل مدرك تحصيلي

8-صدور گواهي موقت المثني

9-صدور تائيديه به نظام پزشكي

10-صدور گواهي فراغت از تحصيل به مركز سنجش آموزش پزشكي جهت شركت در آزمون مقاطع بالاتر

11-تكميل و ارسال فرم گزينش علمي داوطلبان عضويت در كادر هيات علمي دانشگاهها

12-ارسال ريزنمرات به مراكز درخواست كننده كه دانش آموخته به عنوان عضو هيات علمي پذيرفته شده است0

13-اعلام رتبه و معدل دانش آموخته به مركز رشد استعدادهاي درخشان دانشگاه

14-اعلام رتبه و معدل به بنياد ملي نخبگان

15-صدور نمرات ارتقاء و بخشهاي گذرانده درخصوص دانش آموختگان تخصصي

16-درخواست اعلام طول دوره دستياري از دانشگاهها جهت احتساب مدت تعهدات آموزش رايگان دانش آموخته

17-اعلام طول مدت دوره دستياري به دانشگاههاي درخواست كننده

18-مكاتبه با سازمان سنجش آموزش كشور جهت اعلام منطقه پذيرفته شده دانش آموخته(فرم شماره2)

19- محاسبه دقيق و برآورد مالي تعهدات دانش آموخته جهت صدور مجوز مدرك تحصيلي

20-مكاتبه درخصوص نياز و يا عدم نياز به وجود خدمتي دانش آموخته جهت انتقال تعهدات به مناطق آزاد كشور

21-پاسخ به استعلام هاي اداره كل فارغ التحصيلان وزارتخانه

22-بررسي فرم فراغت از تحصيل دانش آموخته در سيستم سما و سپس سيستم پرتال جهت تاييد فارغ التحصيلي دانش آموخته

23-صدور گواهي دوره دستياري تخصصي باليني پس از انجام كليه تعهدات و دريافت دانشنامه به منظور بهره مندي از سنوات بازنشستگي

24-مكاتبه با دانشكده هاي جهت رفع نقص احتمالي پرونده دانش آموخته

25- ارسال گواهي فراغت از تحصيل ، ريزنمرات و دانشنامه به مراكز خدمات آموزشي جهت افرادي كه با سپردن وثيقه شخصي خواهان دريافت مدرك تحصيلي خود ميباشند(با دريافت نامه از مراكز ذكر شده)

26-ارسال گواهي فراغت از تحصيل و ريزنمرات به دانشگاههاي بورس كننده دانش آموخته

27-بررسي و ارسال آئين نامه ها و دستورالعمل هاي واصله از مركز خدمات آموزشي وزارت متبوع به دانشكده هاي تابعه دانشگاه و مكاتبات لازم به منظور حل و فصل برخي از ابهامات مطروحه

29-صدور دستورالعمل هاي داخلي و ارسال آن به كليه دانشكده ها

30- نظارت بر اجراي دقيق و صحيح قوانين و مقررات آموزشي دانش آموختگان در دانشكده ها و واحدهاي تابعه

31-درخواست تاییدیه تحصیلی دانشگاههای تابع وزارت بهداشت

32-مکاتبه با اداره طرح و اعلام اتمام تعهدات دانش آموختگان رشته های بهداشت و درمان عضو رسمی سپاه به وزارت بهداشت

33-مکاتبه با دانشگاههای تابع وزارت بهداشت و اعلام اتمام تعهدات  دانش آموختگان رشته های بهداشت و درمان عضو رسمی سپاه

ساعت حضور : شنبه ، دوشنبه  و چهارشنبه  ساعت 8 الی 14

                 یکشنبه ، سه شنبه ساعت 8 الی 30/16

تلفن تماس : 87555570021-

      


  فرآیند صدور دانشنامه

درخواست دانش آموخته

رویت پرونده دانش آموخته (کنترل تاییدیه تحصیلی قبلی )

ارائه مدارک لازم توسط دانش آموخته

کنترل مدارک توسط کارشناس فارغ التحصیلان

 

تایید مدارک توسط کارشناس

ثبت در سامانه وزارت  

چاپ دانشنامه ، ریز نمرات و مجوز تحویل مدارک

 

امضا ریاست دانشکده و امضا ریاست دانشگاه

                تحویل به دانش آموخته و اخذ رسید تحویل

تایید  توسط مدیریت آموزش دانشگاه ،   معاون آموزشی دانشگاه


فرایند صدور گواهی موقت     

دریافت پرونده بایگانی

دریافت مدارک

بررسی پرونده و تهیه پیش نویس

چاپ گواهی موقت

تایید کارشناس امور دانش آموختگان

امضا مدیر آموزش دانشگاه

تحویل دبیرخانه جهت مهر
 

 
امتیاز دهی
 
 

آرشیــو

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد