اخبار و اطلاعیه ها

1آبانمعرفی معاونت طرح و برنامه و بودجه
  • 476
  • .
  • .

معاونت طرح و برنامه و بودجه و مالی، به عنوان ستاد طرح و برنامه ریزی کلی دانشگاه بوده و فعالیت های کلان زیر را انجام می دهد:

1) برنامه ریزی راهبردی دانشگاه در مقاطع زمانی کوتاه و بلند مدت (سالیانه و سه ساله)
2)  امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه.
3) تنظیم فعالیتها و پیشنهاد بودجه سالیانه مطابق اهداف و مأموریت ها
4) نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات
5) ابلاغ بودجه و فرایند های مربوط به آنها
6) برنامه ریزی و توسعه و بهبود ساختار و سازمان
7) سازمان رسی و مطالعه و بررسی مداوم وظایف و نقش و محصول سازمانی دانشگاه
8) بهبود تشکیلاتی و تهیه و تنظیم نمودار سازمانی،  تهیه و تنظیم پستهای سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیتهای واحدهای تابعه
9) مطالعه و بررسی در خصوص تهیه و تنظیم شرح وظایف واحدها و همچنین شرح وظایف پستهای سازمانی
10) مطالعات سازمانی، مطالعات توسعه و بهبود عملکردی سازمان
11) بررسی پیشنهادات واحدها در مورد تغییر و اصلاح پستهای سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم
12) شرکت فعال در شوراها، کمیته ها و اظهار نظر پیرامون مسائل مربوط
13) اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آیین نامه های داخلی دانشگاه
14) برنامه ریزی و نظارت و بهبود در زمینه بررسی سیستمها، روشها، فرایندها و رویه های مورد عمل در دانشگاه
15) طرح ریزی، پشتیبانی، هدایت و نظارت بر فعالیتهای تحول و تعالی دانشگاه
16) اجرای برنامه های آموزشی، کارگاه های آموزشی و گردهمایی در ارتباط با تحول و تعالی سازمانی و بهره‌وری
17) تهیه و تدوین طرح جامع دانشگاه
18) بررسی صورت وضعیت ها و موارد مالی طرحهای عمرانی
19) تهیه گزارش و ارزیابی منظم پیشرفت فیزیکی طرح ها
20) برنامه ریزی و تهیه و اجرای مدل بومی اشراف و مانیتورینگ کارکردها و شاخص های کلیدی عملکرد دانشگاه
21) راهبری سامانه مبنا در خصوص ارزیابی ستاد
22)  عملکردهای حوزه مالی، ممیزی مالی و اعتبارات
23) طراحی و برنامه ریزی و اجرای فرایندهای نوین مهندسی مالی دانشگاه
23) راهبری و مدیریت مستمر کارکردهای حقوق و دستمزد


 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد