اخبار و اطلاعیه ها

2آبانچشم انداز و ماموریت دانشگاه بقیه الله (عج)
  • 422
  • .
  • .

چشم انداز دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج) :

دانشگاهی در تراز انقلاب اسلامی ، مرجع در علوم سلامت کشور و دانشگاه برتر طب نظامی در منطقه غرب آسیا و پیشرو در طب سنتی- ایرانی و سرآمد در پاسخگویی به نیازهای سپاه
رسالت و ماموریت دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) به عنوان بالاترین مرجع علمی عرصه سلامت سپاه در راستای مأموریتهای محوله با مدیریت جهادی خود را متعهد به موارد زیر میداند:
(1حوزه تربیت و آموزش: تربیت اسلامی و آموزش علوم پزشکی پاسداران شاغل سپاه در عرصه های درمان، بهداشت، سلامت، و طب نظامی و برخوردار از روحیات و شایستگی های پاسداری و بالاترین کیفیت علمی و تخصصی.
(2حوزه سلامت: ارائه عالی ترین سطح خدمات مراقبت سلامت با برترین کیفیت وایمن با رویکرد سلامت محور، مبتنی بر سبک زندگی اسلامی- ایرانی.
(3حوزه پژوهش و فن آوری: مرجعیت علمی و پاسخگویی به نیازهای علمی، پژوهشی و فن آوری ماموریت های سپاه، نیروهای مسلح و کشور و تبدیل سپاه به نهادی هوشمند و اقتدار آفرین همراه با سامانه های تخصصی برتر ساز در حوزه سلامت و طب نظامی.

اصول ارزش ها


 
   uاسلامی و ولایی بودن
   uانقلابی و جهادی بودن
   uپایبندی به شئونات پاسداری
   uعدالت محوری
   uپایبندی به اخلاق حرفه ای
   uصیانت از کرامت انسانی
   uشایسته سالاری
   uتعهد به یادگیر مستمر و دانایی محوری
   uپایبندی به ویژگیهای رهبری سازمانی
   uپاسخ گویی و مسئولیت پذیری
uکار گروهی، تفکر راهبردی و نظام مند
uتعهد به ارتقای سلامت
uپایبندی به ارتقای کیفیت
uحرفه ای گرایی
uاقتدار و ثروت آفرینی
uخلاقیت و نوآوری
uبهره وری منابع
uحفظ، رشد و تعالی سرمایه سازمانی
uانضباط فردی و سازمانی
uانگیزش و نشاط کاری

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد