آخرین اخبار و اطلاعیه ها

3خردادمجموعه ضوابط شرکت در آزمون دستیاری تخصصی گروه پزشکی سپاه
 • 12784
 • .
 • .

مجموعه ضوابط شرکت در آزمون دستیاری تخصصی گروه پزشکی سپاه
سال تحصیلی 1402-1401
جهان معاصر هر روز و هر لحظه دستخوش تحولات سریع در عرصه ی علم ، دانش و فن آوری است و بر همین اساس نوعی رقابت در جهان به وجود آمده تا از دانش روز بهره مند شوند و با فاصله گرفتن از رقبای خود توان اعمال قدرت و برتری جویی در عرصه های سیاسی ، اقتصادی ، علمی و ... را پیدا کند . بدون شک نقش انسان به عنوان مهمتری سرمایه و کانون اصلی محور این تحول و کارآمدی ، توانمندی و پیشرفت و موفقیت هر سازمان مورد توجه بوده است در این میان ارتقای تحصیلی افراد شایسته و ممتاز به دلیل برخورداری از توانمندی ها ، استعداد و هوش سرشار مهم تلقی شده و در توسعه و تعالی سازمان و سرآمدی و پیشرفت آن در عرصه های مختلف و پژوهشی بیشترین و تاثیر گذار ترین نقش را دارا می باشند
توجه به تخصصی تر شدن امور و نیاز روز افزون به نیروهای متخصص و متعهد در امر سلامت اقتضا می کند شرایط لازم را برای ارتقای سطح سازمان و هدایت آن در مسیر سازمان یادگیرنده فراهم نموده و با پرورش و آماده نمودن نیروی کارآمد و توانمند بستز مناسب برای تحقق اهداف طرح تحول ، چشم انداز سپاه و دکترین موضوعی منابع انسانی که اصول متعالی مکتب محوری و ولایت مداری ، شایسته مداری ، اثر بخشی ، کیفیت محوری به منظور پوشش نیازمندی کل سپاه و بهره وری حداکثری تامین به هنگام نیازمندی مراکز درمانی سپاه با اولویت رده های ماموریتی و عملیاتی و سیر خدمتی عادلانه و قانونمند اجتناب ناپذیر می نماید .
در این راستا با تدوین دستورالعمل مجموعه ضوابط آزمون دستیاری با هدف ایجاد زمینه ی تحول در سرمایه انسانی تخصصی سپاه و طرح جامع بهداری سپاه با استناد به ابلاغیه ی ریاست محترم س. ک . ن .م به شماره 173 مورخه ی 05/08/90 " دستورالعمل گردش خدمتی کارکنان رسته بهداشت و درمان " ، ابلاغیه آیین نام اعزام به دوره دستیاری ستاد کل نیروهای مسلح به شماره 8/2/1/5/آ مورخه 22/12/82 و ابلاغیه های فرماندهی محترم کل سپاه به شماره های 1849 مورخه ی 07/04/88 " مجموعه شرایط دانشجویی " و 4161 مورخه ی 27/2/92 (اخذ مجوز کارکنان برای شرکت در آزمون های رشته های رسمی (سراسری)و مراکز آموزش خارج از سپاه ) و همچنین دستورالعمل اعزام به دوره ی دستیاری ابلاغی از سوی ریاست محترم وقت س. م سپاه به شماره 3630 مورخه ی 11/6/75 و استفاده از سهمیه 2.5 درصدی نیروهای مسلح به منظور تامین کادر تخصصی و فوق تخصصی مورد نیاز رسته بهداشت و درمان دستورالعمل مجموعه ضوابط آزمون دستیاری سال تحصیلی 1402-1401 به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد.
الف ) شرایط شرکت در آزمون دستیاری :
 1. ثبت نام آزمون به صورت اینترنتی و صرفا مطابق با شرابط آزمون دستیاری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ( این دستورالعمل ) برای داوطلبین با عضویت رسمی سپاه صورت می گیرد . و تخطی از آن برای هر یک از داوطلبان منجر به محروم شدن فرد از آزمون می شود .
تبصره1 : دانشجویان استعداد برتر که شامل فقط سه نفر اول هر گروه به شرط معدل علمی ( موضوع ابلاغیه شماره 1923) با تایید گزینش سپاه و معاونت سلامت ، آموزش پزشکی و دفاع زیستی سپاه می توانند درآزمون ثبت نام نمایند .
تبصره 2 : دانشجویان متاهل فقط برای یکبار و آن هم بدون استفاده از سهمیه 5/2% نیروهای مسلح و با شرط معدل بالای 15، به تحصیل در رشته های مورد نیاز سپاه و دانشگاه شاملطب اورژانس ، بیهوشی ، داخلی اعصاب ، جراحی مغز و اعصاب، داخلی و جراحی عمومی می باشند .
تبصره 3- شرط استفاده از تسهیلات ادامه تحصیل، فارغ التحصیلی در موعد مقرر حداقل زمان مصوب وزارت بهداشت (7سال) می باشد.
تبصره 4- پزشکان عمومی که طرح نازعات آنها به اتمام نرسیده است فقط مجاز به شرکت در رشته های تبصره 2 بدون استفاده از سهمیه 5/2% نیروهای مسلح می باشند.
تبصره 5- مشمولین آیین نامه استعدادهای درخشان وزارت بهداشت متقاضی ادامه تحصیل در دوره دستیاری تخصصی با شرط حداقل معدل 16 بلامانع می باشد.
 1. مجوز نهایی در کلیه ی مراحل صرفا بایستی از معاونت سلامت ، آموزش پزشکی و دفاع زیستی سپاه اخذ گردد و در غیر اینصورت قبولی داوطلبین کان لم یکن خواهد بود.
تبصره : پذیرفته شدگان پس از اخذ مجوز نهایی از معاونت سلامت ، آموزش پزشکی و دفاع زیستی سپاه با مراجعه به مرکز عملیات نیروی انسانی سپاه مدیریت دانشجویی ، برگه حکم ماموریت آموزشی را اخذ نمایند .
 1. کلیه شرکت کنندگان در آزمون موظفند با مطالعه دقیق و اطلاع از کم و کیف این دستورالعمل در آزمون دستیاری شرکت نمایند و اظهار بی اطلاعی از مجموعه ضوابط این دستورالعمل پس از ثبت نام پذیرفته نبوده و عواقب بعدی بر عهده داوطلب می باشد .
 2. پزشکان شرکت کننده درآزمون دوره دستیاری حداکثر با سنوات خدمتی 25 سال می توانند در آزمون ثبت نام نموده و پزشکان با سنوات خدمتی بالای 25 سال ، مجاز به شرکت در آژمون نمی باشند ( با توجه به ابلاغیه افزایش سن خدمتی پزشکان متخصص که به 35 سال افزایش پیدا کرده است )
تبصره : به رزمندگان و جانبازان دفاع مقدس و مدیرانی که در جایگاه های بالاتر مشغول به خد مت بوده اند حداکثر به میزان دو سال سنوات فوق اضافه می گردد.
 1. کلیه پزشکان پس از گذراندن طرح دوساله در مناطق عملیاتی ، محروم و مرزی گروه هدف سپاه براساس بند 6 میتوانند از مزایای سهمیه 2.5 درصدی و فرصت مطالعاتی و انتخاب رشته های مورد نیاز سپاه در آزمون استفاده نمایند .
 2. پزشکان عمومی مجازند براساس خدمت در مناطق چند گانه ذیل در آزمون دوره دستیاری شرکت نمایند :
الف پزشکان شاغل در رده های مستقر در استان های تهران ، تبریز ، مشهد ، شیراز ، کرج ، یزد ، اصفهان ، ساری و رشت و شهرهای  برخوردار پس از گذشت 5 سال از دانش آموختگی می توانند در آزمون دستیاری شرکت نمایند.
ب- نحوه ارتقای تحصیلی پزشکان شاغل در نیروی قدس در کمیسیون بررسی خواهد گردید .
ج پزشکان شاغل در سایر شهرهای کشور بعد از 3 سال مجاز به شرکت در آژمون می باشند
د- پزشکانی که دوره تحصیل آنان بیش از 7 سال به طول انجامد به مدت هر ترم اضافه یکسال به عدد فوق الذکر اضافه می گردد.
 1. پزشکانی که به صورت مامور به منطقه ی نازعات اعزام می شوند مدت زمان خدمت در منطقه ی ذکر شده با ضریب 2 محاسبه و کسر می گردد ( در صورتی که مدت زمان خدمت و یا ماموریت آنها مطابق سنوات خدمت در مناطق ذکر شده باشد می توانند از مزایای بند یک استفاده نمایند .)
 2. پزشکانی که به صورت مامور به مناطق تحت پوشش قرارگاه های حمزه سیدالشهداء (ع) و قدس اعزام می شوند مدت زمان خدمت در مناطق ذکر شده با ضریب 1.5 محاسبه و کسر می گردد (در صورت رسیدن مدت زمان خدمت و یا ماموریت آنها مطابق سنوات خدمت د رمناطق ذکر شده ، می توانند از مزایای بند یک استفاده نمایند .)
 3. اجرای این دستورالعمل برای پزشکانی که پس از دانش آموختگی براساس طرح توزیع معاونت سلامت ، آموزش پزشکی و دفاع زیستی سپاه تعیین محل خدمت و به رده های سپاه منتقل شده اند، الزامی می باشد در غیر این صورت ، پزشکان حق شرکت درآزمون و ارتقای تحصیلی را ندارند.
تبصره دانشجویان قبل از دانش آموختگی و تعیین محل خدمت توسط معاونت سلامت ، آموزش پزشکی و دفاع زیستی سپاه مجاز به شرکت در آزمون نمی باشند
 1. پزشکانی که به خارج از سپاه مامور شده و یا می شوند ، مطابق مفاد این دستورالعمل مجاز به شرکت در آزمون ارتقای تحصیلی می باشند .
 2. پزشکان شاغل در خارج از حوزه بهداشت و درمان و رسته بهداشت و درمان که بدون هماهنگی و مجوز معاونت سلامت ، آموزش پزشکی و دفاع زیستی سپاه مشغول خدمت هستند حق شرکت        در آزمون دستیاری و استفاده از مزایای سهمیه ی 2.5 درصد ، فرصت مطالعاتی و انتخاب را ندارند.
 3. کلیه پزشکان شاغل در رده ها ، دوبار ( یک بار با حقوق و مزایا و یک بار بدون حقوق و مزایا) می توانند از مزایای  3 ماه فرصت مطالعاتی در طول سنوات در سپاه با هماهنگی مسئول بهداشت و درمان رده استفاده نمایند .
تبصره مدت زمان استفاده از فرصت مطالعاتی کلیه داوطلبین حتما در سامانه تپش کارگزینی رده خدمتی ثبت شود .
 1. پزشکان و دندانپزشکانی که توسط کمیسیون عالی پزشکی سپاه مشمول بند (ب) و (ج) سطح 4 طبقه بندی می شوند مجاز به شرکت در آزمون نمی باشند .
 2. پزشکان بازنشسته و معوق سپاه حق انتخاب رشته دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) و استفاده از سهمیه 2.5 درصد را ندارند .
 3. پزشکان و دندانپزشکان داوطلب مجاز به انتخاب رشته ، صرفا می توانند رشته های مورد نیاز سپاه ( مطابق جدول پیوستی ) را انتخاب نمایند .
 4. پزشکان و دندانپزشکان داوطلب مجاز به انتخاب رشته ، صرفا می توانند رشته های مورد نیاز سپاه ( مطابق جدول پیوستی)
 5. کلیه ی داوطلبان موظفند برای مجوز شرکت در آزمون دستیاری ، موافقت معاونت سلامت ، آموزش پزشکی و دفاع زیستی سپاه رده و بالاترین مسئول مجاز رده ی مربوطه ( نیروها ، سپاه ها و سایر رده های مستقل ) را اخذ نمایند و مدارک فوق به همراه فرم اطلاعات فردی و فرم  ارزشیابی عملکرد ( فرم های پیوست ) که در زمان ثبت نام از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعلام می گردد را به معاونت سلامت ، آموزش پزشکی و دفاع زیستی  سپاه ارسال نمایند .
تبصره 1- دادن مجوز شرکت درآزمون به پزشکان داوطلب به منزله ی موافقت با ارتقای تحصیلی آن ها می باشد و در صورت پذیرفته شدن درآزمون ، رده ی مربوطه حق جلوگیری از ادامه تحصیل فرد را ندارد .
تبصره 2- کلیه ی مجوز های لازم قبل از ثبت نام شرکت در آزمون باید اخذ شود ، به گو نه ای که پس از قبولی دیگری نیازی به استعلام مجدد نباشد و داوطلب قبول شده می تواند برای ادامه تحصیل ثبت نام نماید .
تبصره 3 اظهار بی اطلاعاتی کردن از مجموعه ضوابط و دستورالعمل و اخذ مجوز های مذکور هیچ گونه حقی برای داوطلب ایجاد نمی کند
 1. پزشکانی که بدون مجوز از معاونت سلامت ، آموزش پزشکی و دفاع زیستی سپاه درآزمون ثبت نام ، شرکت و پذیرفته شوند،در صورت عدم تسویه حساب و انتقال پرونده به دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، از تحصیل اخراج خواهند شد. لازم به ذکر است این افراد در طول خدمت از مزایای 5/2 درصد و 3 ماه فرصت مطالعاتی محروم و فقط حق شرکت در آزمون را بعد از 2 سال توقف خواهند داشت.
 2. صرفا به پزشکانی مجوز شرکت در آزمون داده می شود که حداقل 70% نمره ارزشیابی عملکرد را کسب نموده و شرایط این دستور العمل را داشته باشند.
 3. باتوجه به توافق به عمل آمده با دبیرخانه شورای تخصصی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، فهرست اسامی داوطلبین قبل از انتخاب رشته از وزارت متبوع اخذ و پس از تأیید معاونت سلامت آموزش پزشکی و دفاع زیستی سپاه، اسامی حائزین شرایط جهت انتخاب رشته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.
 4. معاونت سلامت و دفاع زیستی نیروها، سپاه های استانی، رده های مستقل و دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج) موظفند اسامی پزشکان داوطلب حائز شرایط شرکت در آزمون دستیاری را مطابق این دستورالعمل به همراه فرم های اطلاعات فردی، ارزشیابی عملکرد و ثبت نام اینترنتی آزمون دستیاری جهت بررسی و تأیید به معاونت سلامت آموزش پزشکی و دفاع زیستی سپاه ارسال نمایند.
 5. پزشکانی که خارج از ضوابط این دستورالعمل پذیرفته شوند از ثبت نام آنان ممانعت بعمل آمده و به مدت 3 سال از حق شرکت در آزمون دستیاری محروم می شوند.
تبصره:  درصورت عدم ارسال مدارک تا تاریخ یاد شده، معاونت سلامت آموزش پزشکی و دفاع زیستی سپاه از انجام هرگونه امور تحصیلی بعدی معذور می باشد.
ب) شرایط شروع به دوره دستیاری
 1. کلیه پذیرفته شدگان آزمون فوق می بایست قبل از اخذ مجوز شروع به دوره دستیاری نسبت به موارد ذیل اقدام لازم را بعمل آورند:
1/23ـ ارائه نامه قبولی از سوی دبیرخانه شورای تخصصی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور به معاونت سلامت، آموزش پزشکی و دفاع زیستی سپاه حتما ضروری می باشد.
2/23ـ تکمیل تعهد محضری پزشکان پذیرفته شده برای ارتقاء تحصیلی مبنی بر خدمت تخصصی پس از دانش آموختگی در رده های تعیین شده که معاونت سلامت، آموزش پزشکی و دفاع زیستی سپاه مشخص می کند بدون قید و شرط به میزان 5/1 برابر مدت تحصیل به استناد ابلاغیه شماره 351 مورخ 28/01/92 فرماندهی محترم کل سپاه و ارئه تعهد محضری به معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج) جهت درج در پرونده ضروری می باشد. (یک نسخه جهت درج در پرونده به معاونت سلامت، آموزش پزشکی و دفاع زیستی سپاه ارسال گردد).
تبصره1: پزشکان خواهر علاوه بر اجرای موضوع فوق، ارائه تعهد محضری همسرشان هم ضروری می باشد.
3/23ـ انتقال پرونده کارگزینی و ارزشیابی و شناسه ی حقوقی از رده محل خدمت به معاونت فرهنگی، دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج) ضروری می باشد.
4/23ـ تشکیل پرونده آموزشی و اخذ مجوز شروع به دوره دستیاری از معاونت سلامت، آموزش پزشکی و دفاع زیستی سپاه و ارائه آن به دانشگاه محل تحصیل ضروری می باشد.
5/23ـ اخذ حکم مأموریت آموزشی از مدیریت دانشجویی مرکز عملیات نیروی انسانی سپاه ضروری می باشد.
 1. محل خدمت تخصصی پذیرفته شدگان پس از دانش آموختگی بر مبنای ابلاغیه 4738 مورخ 7/9/80 رییس محترم وقت س.م.سپاه و دستورالعمل گردش خدمتی پزشکان متخصص و توسط معاونت سلامت، آموزش پزشکی و دفاع زیستی سپاه تعیین خواهد شد.در این جهت نیاز سپاه مبنای اصلی بوده و شرط دیگری مقدم نخواهد بود و دانش آموختگان موظف به خدمت در مناطق و مراکز تعیین شده توسط معاونت سلامت، آموزش پزشکی و دفاع زیستی سپاه خواهند بود.
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیــو

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد