بیمارستان بقیه الله

27آبانکنفرانس فرآیند اهدای عضو از افراد مرگ مغزی (شناسایی تا اهدا)
  • 672
  • .
  • .
  • منبع خبر : مدیریت آموزش کارکنان

کنفرانس فرآیند اهدای عضو از افراد مرگ مغزی (شناسایی تا اهدا)

 
امتیاز دهی
 
 

آرشیــو

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد