مراکز تحقیقاتی

3مردادهمایش آموزش و پایش سلامت جانبازان شییمایی استان تهران- مرداد 1402
  • 1394
  • .
  • .

با توجه به اجرای طرح کوهورت جانبازان شیمیایی توسط قطب و مرکز تحقیقات آسیب های شیمیایی، برنامه سه روزه آموزش و پایش سلامت جانبازان شیمیایی استان تهران از تاریخ یکم تا سوم مرداد ماه 1420 در مجموعه همایش صدرا برگزار می گردد.
در این برنامه سه رروزه، مواردآموزشی مرتبط با ارتقای سلامت و بهبود سبک زندگی جانبازان شیمیایی و همچنین معاینات کامل ریوی، چشمی، پوستی، بهداشت دهان و دندان و آزمایشات و اسپیرونتری ارائه گردید.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد